Hibás számla a könyvelőnél
Amennyiben hibás számla landol a könyvelõnél, akkor jár el helyesen, ha felhívja rá az ügyfél figyelmét. A könyvelõ „hozott anyag”-ból dolgozik, ezért ilyen esetben két lehetõsége van, vagy beteszi a könyvelésbe a hibás számlát, úgy, ahogyan kiállították, vagy egyáltalán nem szerepelteti azt a könyvekben. Az azonban nem feladata, hogy a hibás számla kapcsán ügyfelének partnerével – a számla kiállítójával – egyeztessen.

A hibás számla tipikus esetei

téves a teljesítési idõpont (egy határozott idõszakra szóló számlánál pl.),
rosszul állítják ki az elõlegszámlát (vagy egyáltalán nem állítják ki, miközben szükséges lenne, mert megkapta a díjbekérõ alapján a kért összeget),
nem megfelelõen kerül kiállításra a helyesbítõ számla.

Sok esetben elhárítja az ügyfél a könyvelõ hibás számlára vonatkozó figyelmeztetését azzal, hogy a számlázóprogram nem tud olyan elõlegszámlát vagy helyesbítõ számlát kiállítani, amit kér. Másik kifogás, hogy a partner nem hajlandó a kért számlát kiállítani/kijavítani, illetve sok esetben nem is érti az ügyfél a könyvelõ kérését, ezért nem tudja, hogyan teljesíthetné.
Kinek a felelõssége a hibás számla lekönyvelése?

Az adózás rendjérõl szóló trv. (Art.) az adózó felelõsségét állapítja meg mulasztási felelõsségre vonatkozóan, a könyvelõk ilyen jellegû felelõssége már nem él. A könyvelõnek mégis lehet közvetett felelõssége, ha közvetetten ugyan, de részt vesz a hibás számla könyvekbe történõ beállításában. A könyvelõ felelõsségét az ügyféllel kötött szerzõdésben kell meghatározni. Egy konzervatív könyvelõi szerzõdés a könyvelõ részére átadott anyagok kontírozását, könyvelését tartalmazza , és az esetlegesen a hozott anyagból történõ munkavégzést. A könyvelõ feladata továbbá, hogy közölje az ügyféllel, ha valamilyen hiányosságok lát, szabálytalanságot fedez fel. Tehát nem feladata új bizonylatok gyártása, sem az ügyfél partnerével történõ egyezkedés, sem pedig a bizonylat kijavítása.
Milyen ellenõrzést végez a könyvelõ?

A könyvelésbe csak ellenõrzött és jóváhagyott számlák kerülhetnek. A könyvelõ a könyvelésre átvett számlákat abból a szempontból ellenõrzi, hogy azok külsõre megfelelnek-e a számviteli trv-nek. Ez tehát nem tartalmi ellenõrzést jelent, csakis alakit. A könyvelõ a bizonylati fegyelem és a szabályzatok kialakításában tud segíteni, de a számlák valódiságának ellenõrzése az ügyfél feladata, felelõssége.
Mit tehet a könyvelõ?

Az esetlegesen hibás, vagy nem megfelelõ számlákra tehát fel kell hívnia az ügyfél figyelmét, de azokon tartalmilag, alakilag nem változtathat. Ha nem a helyes teljesítési idõpont szerepel a számlán, és nem kapja meg a helyesen kiállítottat a könyvelõ, akkor sem könyvelheti azt önhatalmúlag a helyes idõpontra, csakis arra, ami a számlán szerepel.

A könyvelõ akkor jár el leghelyesebben, ha a hibáról írásos nyomot hagy, és ezt a dokumentumot átveteti az ügyféllel.

Cégünk eddig is, és ezt követõen is ezek szerint jár el!

Forrás: www.eutax.hu