Cégkapu regisztráció
Cégkapuval kapcsolatos bejelentkezési szabályok

Minden gazdálkodó szervezet képviselőjének 2017. augusztus 30-ig kötelező a Cégkapus regisztráció. Ehhez mellékeljük a tájékoztatót és a kitöltési útmutatót. Kérjük a szankció elkerülése miatt a regisztráció mielőbbi elvégzését.

 

A cégkapu-regisztráció részletes használata itt olvasható:

 

http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_alkalmazas_felhasznaloi_leiras.pdf

 

 

Cégkapu regisztráció belépés: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/kaulogin.html

 

A regisztrációhoz az ügyfélkapus felhasználónév és jelszó szükséges. Aki esetleg nem tudja, kérjük hívja könyvelőjét.

 

 

Mire jó a cégkapu? 

A cégkapu nem más, mint a gazdálkodó szervezetek számára biztosított hivatalos tárhely, amely elviekben 2018. január 1-jétől a hivatalos szervekkel, hatóságokkal, szolgáltatókkal történő elektronikus ügyintézésre, kapcsolattartásra szolgál.

Csak néhány lehetőséget kiemelve, a gazdálkodó szervezetek jövő évtől a cégkapun keresztül az önkormányzatokkal, közüzemi szolgáltatókkal, bíróságokkal, a NAV-val, további államigazgatási szervezetekkel is elektronikus úton tudnak ügyet intézni, hivatalos dokumentumokat küldeni, fogadni. Lényegesen egyszerűsödik majd az ügyintézés, továbbá a hivatalos dokumentumok ellenőrizhetően követhetőek lesznek. Nem vitás további lényeges lépést fogunk tenni az elektronikus ügyintézés irányában.

Kiknek kell cégkaput használniuk?

Gazdálkodó szervezet alatt nem csak a gazdasági társaságokat kell értenünk, hanem a polgári perrendtartásról szóló törvényben nevesített további több mint 20 szervezetet is. Kiemelve néhányat,  az egyesülettől kezdve az egyesülés, szövetkezet, ügyvédi és közjegyzői iroda, alapítvány, társulat, de még a külföldi vállalatok fióktelepe is ide tartozik. 

Az egyéni vállalkozók azonban továbbra is az ügyfélkapu-szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.

Ezen gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől jogszabály elviekben kötelezővé teszi a cégkapun keresztüli elektronikus ügyintézést, ezért 2017. augusztus 30-ig, de legkésőbb december 31-igregisztrálniuk kell a cégkapura. Az elektronikusan intézhető ügycsoportok és ezzel összefüggésben az online űrlapok köre folyamatosan fog bővülni. Abban az esetben, amennyiben a regisztráció 2017. augusztus végéig nem történik meg, egyelőre nem kell szankcióval számolni.

Első lépésként magával a cégkapu regisztrációval tesz eleget a gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézésről szóló azon törvényi kötelezettségének, amely szerint az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét (cégkaput) bejelentse. A regisztrációval a bejelentés megtörténik, egyenlőre nincs további dolgunk.

A feladatkörök a cégkapus ügyintézésben többfelé válnak 

A cégkapunál különböző szerepkörök vannak, amit már a regisztrációnál érdemes figyelembe venni! 

 1. Van maga cégképviselő, aki elvégzi a regisztrációt (képviseletre jogosult, neki a szerepköre akár ebben ki is merül). 
 2. Kiválasztandó egy személy, aki kezeli magát a cégkaput és az azzal összefüggő jogosultságokat, ő a cégkapumegbízott – ez lesz a legfontosabb operatív szerepkör. 
 3. És emellett megnevezendők azon személyek, akik cégkapus ügyintézőként tudnak majd a jövőben dokumentumokat küldeni, fogadni (természetesen ez nagyobb cégeknél lesz érdekes, ahol számos területet érinteni fog az új cégkapus ügyintézés).

A regisztrációnál már meg kell adni a cégkapu megbízott személyét, ezért a szerepkör jellegére tekintettel érdemes körültekintően eljárni, hogy ki legyen a cégkapu megbízott. 

Általános tájékoztató

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata. A gazdálkodó szervezetek csak egy Cégkapuval rendelkezhetnek.

 

Figyelem! Az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.

 

A Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (Cégkapumegbízott) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak.

 

A cégkapu-regisztrációt végző személy a Cégkapuhoz egy fő cégkapumegbízottat regisztrálhat. A gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek (cégkapu-ügyintézők) regisztrációját a cégkapumegbízott végzi.

 

A gazdálkodó szervezet regisztrációját ezen az oldalon online módon lehet kezdeményezni.

 

 • A Cégkapu online – vagyis a teljesen automatikus – regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő cég esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy maga a cégképviselő saját nevében végezze el a regisztrációt.
  Figyelem! Mind a regisztrációt végző személy, mind a cégkapu-megbízott számára előfeltétel, hogy állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás útján (Ügyfélkapu, Részleges kódú telefonos azonosítás, Elektronikus személyazonosító igazolvány) azonosítsa magát.
 • Az űrlapos regisztrációt azok a nem természetes személyek vehetik igénybe, akik
  • közhiteles nyilvántartásban nem szerepelnek, továbbá azok, akiknél a
  • választott cégforma "egyéb cégforma",
  • nem maga a cégképviselő végzi a regisztrációt,
  • vagy együttes cégképviselet esetén a regisztrációt nem csak a saját nevében szeretné elvégezni, hanem a cégképviselő-társa helyett is.
 • Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely a gazdálkodó szervezet nevében cégkapu-regisztrációt kezdeményező személy/személyek képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja, valamint a szervezet létesítő dokumentumait.